Historien til Bujinkan Norge

Hatsumi_Masaaki_SokeDojoen startet alledere på Vestli skole i Oslo i 1985-86. I 1988 reiste de første fra klubben til Japan for å trene med Masaaki Hatsumi. Det skulle vise seg at disse var de første noensinne fra Norge som kom for å trene med Soke (Stormester).

Instruktører og elever har siden den gang reist gjentatte ganger til Japan for å holde seg oppdatert, og dette har pr. 2001 blitt 26 turer fordelt på 13 personer.

Medlemmene har også reist rundt i verden ellers på diverse seminarer, og klubben har i tillegg arrangert flere seminarer med utenlandske instruktører gjennom årene.

Bujinkan Norge var den første norske klubben med et medlem som fikk shidoshi ho-tittel, samt at vi var den første klubben som fikk et medlem gradert til 5. Dan (shidoshi) svart belte. Samme person var også den første nordmann som ble gradert til 10. Dan (shihan).

I dag er det 4 klubber som er med i Bujinkan Norge, og disse ligger på Elverum, Hønefoss, i Oslo og Son.

Som alle klubber i verden er også vi ifølge reglene i Bujinkan direkte underlagt Soke Dr. Masaaki Hatsumi og derfor ikke med i noen annen nasjonal eller internasjonal organisasjon.

Bujinkan Norge har som mål å informere og trene i henhold til Masaaki Hatsumis lære og er bygget på prinsippene ærlighet, tillit, rekspekt, ydmykhet, tålmodighet og lojalitet.